Registracija internetu

Papildomas mokymas prasižengusiems

policija

Papildomas vairuotojų mokymas – mokymas, nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas pradedantiesiems vairuotojams pažeidusiems KET ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Papildomo mokymo metu vairuotojas privalo:
• išklausyti mokymo įstaigoje 45 minučių teorijos mokymo kursą;
• 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
• išklausyti 90 minučių psichologo vedamą psichologijos kursą;
• atlikti 45 min. trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą „B“ kategorijos transporto priemone;
• išlaikyti žinių patikrinimo testą;

Reikalingi dokumentai:
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
• pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti) .
• Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduoda pažymą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.
• Vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.
Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą (atsisiųsti aprašą).
Aprašas pateikiamas atvykus į mokymo kursus, tekstas rašomas ranka.
Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape valstybine kalba. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią.

Papildomo mokymo kursai vyksta penktadieniais nuo 09.00 val.
Reikalinga išankstinė registracija.

Kaina – 90 EUR

Išsamesnė informacija teikiama telefonais:
(8 5) 272 70 51
arba 8 606-02615

El. paštas: info@autoplaza.lt

Registracija Regitroje

Registracija Regitroje

Registracija į teorinį bei praktinį egzaminą Regitroje

Kritinės klaidos

Kritinės klaidos

Kritinės klaidos vairavimo egzamino metu

Bilietų sprendimai

Bilietų sprendimai

Kelių eismo taisyklių nuotolinio mokymosi programa

Patikrinimo klausimai

Patikrinimo klausimai

Patikrinimo prieš praktinį egzaminą klausimai